Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikt

Dagen har som formål å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep

Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng i sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn. De har en forpliktelse til å straffeforfølge overgriperne og tilby de utsatte kompensasjon og hjelp. Seksuelle overgrep blir ofte systematisk brukt i krig og konflikt. Slike overgrep er krigshandlinger, menneskerettighetsbrudd og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. I filmen «Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd» redegjør Nora Sveaass om dette.

Se også FN-sambandets hjemmeside