Sikring på Tromsøbrua

Hjelper det å gjerde inn en bru for å stanse selvmord?

I 2005 ble Tromsøbrua sikret med forhøyet rekkverk for å hindre mennesker i å ta livet sitt fra brua. Nå går debatten om å gjøre lignende tiltak på «søsterbrua».

(FOTO: Ann Karin Furskognes)

Etter en forholdsvis kort periode med flere selvmord ved hopp fra Tromsøbrua på 2000-tallet, ble det besluttet at brua skulle sikres. Et forhøyet rekkverk ble derfor montert på brua i 2005.

RVTS Nord fikk oppdraget, i samarbeid med politiet i Tromsø, å samle registreringer om aktivitet på Tromsøbrua og evaluere sikringstiltaket.

Registreringene viser små tall, som betyr at vi må være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner.

Likevel kan vi si at sikringen av Tromsøbrua har hatt en forebyggende effekt.

Ingen dødelige hopp på ni år

På Tromsøbrua har det i perioden mellom 2005, da brua ble sikret, til desember 2014 ikke vært hopp med dødelig utfall.

Effekten av brusikringen omtales i fagartikkelen «Har sikring av Tromsøbrua hindret selvmord?», publisert i desember 2018 i Suicidologi, av Gro Berntsen og Marianne Larssen ved RVTS Nord.

Berntsen er barnevernspedagog og sosialantropolog, og Larssen er sosiolog. Begge jobber med selvmordsforebygging.

Stopper både de impulsive og de usikre

Fagartikkelen aktualiseres her igjen i lys av NRK Nordnytts innslag den 6. mars i år om debatten om å sikre Sandnessundbrua (lenke til NRK Nordnytts sending. Innslaget starter etter 2:30).

I Berntsens og Larssens fagartikkel kan vi blant annet lese at et forhøyet rekkverk på Tromsøbrua har gjort det vanskeligere å hoppe.

Å hindre tilgang til selvmordsmetode er spesielt effektivt i tilfeller der personen er usikker på om han/hun vil dø, og overfor dem som handler på impuls.

Ifølge politiet i Tromsø, har sikringstiltaket på Tromsøbrua trolig ført til at den suicidale personen får tid til ny overveielse, og inngripen fra andre blir mer sannsynlig. Det betyr at vitner til aktiviteten har mulighet til å snakke personene fra å hoppe og kan varsle politiet. Redningsmannskap har dermed mulighet til å komme raskt til stedet, hindre at noen hopper, og få personen opp av vannet dersom vedkommende har hoppet.

 

  • Kontaktopplysninger, fagpersoner:

Spesialkonsulent Gro Berntsen og koordinator/spesialkonsulent Marianne Larssen

 

  • For mediehenvendelser:

Kommunikasjonsrådgiver Tor-Emil Schanche