Gå til innhold

Marianne har en master i sosiologi, er utdannet kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare og OPS! Oppmerksom på selvmordstanker

Hun har tidligere jobbet i Tromsø kommune som samfunnsplanlegger.
Marianne Larssen jobber primært innenfor temaområdene forebygging av selvmord og selvskading og psykososial beredskap.