Go to content
Marianne Larssen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Forebygging av selvmord og selvskading

E-post: marianne.larssen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 85

Mobil: +47 90 24 63 12


Marianne har en master i sosiologi, er utdannet kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare og OPS! Oppmerksom på selvmordstanker

Hun har tidligere jobbet i Tromsø kommune som samfunnsplanlegger.
Marianne Larssen jobber primært innenfor temaområdene forebygging av selvmord og selvskading og psykososial beredskap.