Forebygging av selvmord og selvskading i kommunen

15.oktober var vi i Harstad.

RVTS Nord arrangerte dagskonferanse i Harstad for kommuner i sørlige deler av Troms og Vesterålen.

Her kom det deltakere fra ulike tjenester, skoler, skolehelsetjeneste, kommunal rus og psykiatri tjenester, familievern, barnevern, skoler, skolehelsetjeneste, kommunal rus og psykiatri tjenester, familievern og barnevern. Det var en engasjert forsamling som tok godt i mot budskapet vårt og fikk presentert veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading i samarbeid med Vivat. NAPHA presenterte noen av sine satsinger innenfor psykisk helsearbeid i kommunene. To representanter for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fortalte om sine reaksjoner og møter med hjelpeapparatet i etterkant av selvmord.