Grunnleggende kurs SSA – Forstå barn og unges seksuelle atferd

Temaene for kursdagen:

Ved å belyse disse sentrale temaene ønsker vi å skape økt forståelse for når det er viktig å gripe inn, dersom man er bekymret for et barns utvikling i form av grenseoverskridende seksuelle handlinger. Vi vil også presentere ulike verktøy og digitale ressurser som dere kan ta i bruk i deres arbeid med barn og unge.

AIM står for Assesment-Intervention-Moving on. Det er et program med fire kursmoduler, som bygger på hverandre. Grunnkurset (AIM Basic), utredningskurs, behandlingskurs og instruktørkurs. AIM-verktøyene er utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

Alle som jobber med barn og unge (barnevern, habiliteringstjenestene, skoler, fastleger, psykologer, helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, politi mm.)

  • Format: Digitalt – Teams
  • Påmeldingsfrist: 1 uke før undervisning
  • Maks deltakere: Ingen begrensning
  • Tid: 09.00-15.00
  • Kursinstruktører: Christy Benedict Edvardsen
2. mai 2024 09:00 – 15:00

Nettbasert

RVTS Nord