Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre

I anledning verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre ønsker vi å sette søkelys på at også eldre i sykehjem kan utsettes for vold og overgrep

 

Foto: Adobe Stock

I denne nyere studien fra NTNU oppgir 76% av ansatte i sykehjem som deltok i studien, at de har observert minst en type overgrep mot eldre i løpet av siste år. 60% oppga at de selv har begått minst en type overgrep siste år. Psykiske overgrep og omsorgssvikt var mest rapportert.

RVTS Nord ønsker å bidra til å øke fokus på vold og overgrep mot eldre. Vi har derfor startet et arbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland, Troms, Finnmark (inkl. samisk). I tillegg til TryggEst pilotene i Tromsø og Porsanger kommune om å danne et regionalt nettverk som bl.a. skal bidra til å løfte fokus på tematikken i vår region. Vi ønsker også gjennom dette arbeidet å bidra til at tjenesteapparatet får nødvendig fenomenkunnskap, og handlingskompetanse, til å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot eldre.

Studien kan du lese her