Veileder til barneverntjenesten

Bufdir har nå utgitt en ny digital veileder om barnevernets arbeid i saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Den nye veilederen er også svært nyttig for mange  andre deler av tjenesteapparatet, både kommunale og spesialiserte tjenester. RVTS Nord jobber med kompetanseheving på disse temaområdene. Kjenner du for eksempel til vår ressursportal «Lokalt Mot»? Lokalt Mot inneholder fagstoff om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Her finner du blant annet filmede foredrag, lenker til ulike ressurser på nett, og intervjuer med fagpersoner.