Undervisning video: Spørre om selvmord

Dette er en introduksjon til hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe.

Vivat selvmordsforebygging har laget en film som gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personer til å kontakt med hjelpeapparatet.

Filmen kan dere finner her!