Testet kommuneberedskapen ved seksuallovbrudd

RVTS Nord holdt nylig en øvelse med Hammerfest kommune. Formålet var blant annet å sjekke hvordan kommunen vil agere ved mistanke om overgrep mot barn.

INSTRUERTE: Marianne Larssen, koordinator/ spesialkonsulent ved RVTS Nord (Fotografert ved en tidligere anledning).

Det var stort engasjement i rådhuset da RVTS Nord var invitert til Hammerfest kommune for å øve deres krisehåndtering. Øvelsen ble arrangert den 12. mars.

Øvelsesscenariet kommunen øvde på var håndtering av en situasjon der en ansatt ved en av kommunens barneskoler ble pågrepet, mistenkt for seksuallovbrudd.

– Utgangspunktet for øvelsen var å teste kommunens planverk og rutiner knyttet til håndtering av slike saker, samt samarbeid og samordning mellom kommunens beredskapsledelse, psykososialt kriseteam, støtteteam mot seksuelle overgrep og skole. Politiet deltok også med to personer inn i øvelsen.

Dette forteller RVTS Nords koordinator og spesialkonsulent, Marianne Larssen (bildet), som sammen med RVTS Nord-kollega, spesialkonsulent Arna Beate Hansen, var til stede i Hammerfest.

Nytt øvelsesscenario

Øvelsen ble gjennomført som en bordøvelse hvor de ulike aktørene drøftet scenarioet, og hvordan de ville håndtert det med utgangspunkt i deres planverk og rutiner.

Dette var første gang Hammerfest kommune øvde med hele beredskapen samlet, og første gang det ble øvd på nettopp et slikt scenario.

De rundt 30 deltakerne var fornøyd med gjennomføringen og syntes det ble tydelig hva man må jobbe med for å videreutvikle planverket.