Taushet tar liv

Møte om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

26. november inviterer Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet til møte i Karasjok.

For femte gang markeres kampanjen “Taushet tar liv”. Kampanjen fokuserer i år spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Temarapporten “Vold og overgrep i samiske samfunn”, utgitt av Nasjonalt Institutt for Menneskerettigheter (NIM) avdekket stor menneskerettslig utfordring på dette området. Et sentralt spørmål på møtet vil være: Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte? 

Se program for møtet her

Påmeldingsfrist 15. november