Gå til innhold

26. november inviterer Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet til møte i Karasjok.

For femte gang markeres kampanjen «Taushet tar liv». Kampanjen fokuserer i år spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Temarapporten «Vold og overgrep i samiske samfunn», utgitt av Nasjonalt Institutt for Menneskerettigheter (NIM) avdekket stor menneskerettslig utfordring på dette området. Et sentralt spørmål på møtet vil være: Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte? 

Se program for møtet her

Påmeldingsfrist 15. november


Publisert: 29/10/2018, kl. 12:46