Gå til innhold

På Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen møttes 47 engasjerte kriseteamsmedlemmer til nettverkssamling. 12 kommuner fra sørlige del av Nordland var representert.

Tema for samlingen var:

  • Kriseteamenes rolle i arbeid med vold og overgrep som berører mange
  • Selvmordsforebygging i Nordland. Aktuell situasjon og kriseteamets rollle
  • Etterlatte ved selvmord
  • Kriseteamets arbeid med minoriteter generelt, og den samiske befolkningen spesielt, med utgangspunkt i lov om likeverdige tjenester

Publisert: 23/10/2018, kl. 10:00

Oppdatert: 21/05/2021, kl. 10:25