SNAKKE

RVTSene har samarbeidet om den digitale opplæringsplattformen “SNAKKE”. Arbeidet ble fullført tidligere i år, og nå har det kommet enda flere oppdateringer til plattformen.

Under Januarkonferansen som arrangeres av nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep,blir det en parallellsesjon om SNAKKE. SNAKKE vil erstatte parallellsesjonen til Alta kommune.

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

SNAKKE skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.

SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og kunnskapsdelen LærMer. I SNAKKEsim jobbes det med å lage flere avaterer/karakterer, og i den siste oppdateringen har det kommet flere eldre avatarer. Her kan man øve seg på samtaler med barn om overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.