Skoleseminar, opptak fra NKVTS seminar

Barn og ungdom med gjentatte opphold på krisesenter: Skoleerfaringer og strategier.

NKVTS har arrangert et seminar om hvordan skolen kan møte elever som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser. Hvordan påvirker det skolehverdagen? Hva sier forskningen?

For å se opptakene gå inn på NKVTS sine sider

Opptakene er delt i fire, og tar for seg ulik tematikk.