Gå til innhold
22/07/2021

22 juli, 10 år etter

For 10 år siden ble det gjennomført et høyreekstremistisk terrorangrep på norsk jord. Mange ble påført store lidelser i form av fysiske og psykiske skader og sorg over tapte liv. Angrepet var særlig rettet mot et politisk parti og dens ungdomsorganisasjon men rammet hele samfunnet.

12/07/2021

Vil du bli vår nye kollega?

Engasjert medarbeider innenfor temaområdet flyktninghelse, tvungen migrasjon og traumatisk stress søkes!

20/06/2021

Verdens dag for flyktninger

Flyktninger som kommer til Norge bærer med seg sin historie, der tap, savn og kriser er en del. Samtidig bærer de med seg håp, drømmer og ressurser.

02/06/2021

Regionale og fylkesvise nettverk

Når vi skal hjelpe barn, unge og voksne som utsettes for krenkelser og belastende livssituasjoner, forutsetter det at vi får til godt samarbeid på tvers av fag og etater.