Gå til innhold
15/04/2021

Tettere digitalt på krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering, trenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs, der det er enkelt å ta kontakt med spesialrådgivere i RVTS-ene.

05/03/2021

Praktisk samtaleverktøy om seksualitet

Samtaler med unge om seksualitet innebærer alt fra å kunne snakke om den sunne, lekne seksualiteten til grensesetting, både for seg selv og andre. Å gi voksne konkret og praktisk hjelp til slike samtaler, er ideen bak Play it Right.

05/02/2021

Januarkonferansen 2021

Nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep hadde satt sammen et variert og spennende program.

11/12/2020

EXIT – opplæring i Bodø

I forbindelse med økte ankomster av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge i 2015-16, arrangerte RVTS Nord i samarbeid med NIKUT, opplæring av kursledere i EXIT.

23/10/2020

Kompetanseteamet

Ta kontakt med oss om du trenger konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.