Kompetansepakke – Prest og pastor, leder av begravelsesritualer og minnestunder, religiøse ledere, kateket og diakon.  

Denne kompetansepakken er satt sammen for deg som i ditt arbeid møter mennesker i kriser til samtaler, til forberedelse av begravelse eller minnestunder og markeringer ved ulykker. Forskning viser at i forbindelse med potensielt traumatiske hendelser, kan selvmordsfare være økende. Ved å være oppmerksom på selvmordstanker hos mennesker du møter i slike faser, kan du bidra forebyggende.  

Kompetansepakken gir innblikk i basisforståelse av hva selvmordsfare og selvmordstanker er. Du får innblikk blant annet i temaene tabu og skam, selvskading blant barn og unge, sikkerhetsplan og selve samtalen om selvmordstanker. 

Du kan velge om du vil gå gjennom alle delene vi anbefaler i kompetansepakken eller om du bare vil sette deg inn i et utvalg. De ulike delene vi anbefaler handler alle om temaet selvmord, men er selvstendige enheter som opplæringsverktøy. 

Kurset er delt inn i to deler. Gå til “Helse.” Her vil du lære om hvordan forstå temaet selvmord og hvordan kan du hjelpe. Kurset gir en grunnforståelse av tematikken. 

Klikk på lenken for å starte kurset

Se filmen (12,5 min.) for å lære hva en sikkerhetsplan er. En fullstendig sikkerhetsplan lages vanligvis av helsepersonell sammen med den selvmordsutsatte, men det kan være nyttig for prester og andre som møter mennesker i kriser å kjenne til dette verktøyet. Her kan du lære hva en sikkerhetsplan inneholder og hva den kan bidra med. Kanskje er det aktuelt å snakke sammen om hva det er som beskytter når selvmordstankene truer og om det også kan være noe i de eksistensielle og åndelige ritualene som kan bidra til beskyttelse og fremme håp og mening. 

Klikk på lenken for å se filmen

En økende del av barn og unge selvskader. Selvskading over tid øker risikoen for selvmordsatferd. Å samtale med barn og unge om selvmordstanker kan være svært vanskelig. Nettressursen Selvskading SoMe er rettet mot deg som kan trenge kunnskap og råd i møte med barn og unge som har selvmordsatferd eller selvskader. Her finner du korte filmer og et fagkompendium til fordypningskunnskap. 

Klikk på lenken for å lære mer

Nettsiden Snakk om Selvmord er en grundig og faglig basert nettside som du kan bruke som oppslagsverk eller til å fordype deg i et enkelttema innenfor selvmordsproblematikk.  Her finner du også forslag til bøker og artikler av høy faglig kvalitet.  

Klikk på lenken for å lese mer

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning. 

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.