Selvmordsforebygging i kommunene

27. august var turen kommet til Tromsø.

RVTS Nord arrangerer dagskonferanser i de nordligste fylkene med fokus på Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading.

De omkring 100 fremmøtte fra 16 kommuner fikk presentert Veiledende materiell, praktisk bruk av det veiledende materiellet, økt handlingskompetanse med Vivat selvmordsforebygging. Kirkens SOS fortalte om sitt arbeid og NAPHA presenterte noen av sine satsinger innenfor psykisk helsearbeid i kommunene. To representanter for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fortalte om sine reaksjoner og møter med hjelpeapparatet i etterkant av selvmord.