Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-Nord, og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til konferanse 22-23.september. Hold av datoene!

Program - Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk
Teaser