RVTS Nords deltakelse i Arktisk Råds workshop i Inari

RVTS Nord var sammen med SANKS, invitert til å holde hovedforedraget på Arktisk Råds workshop.

Hovedforedraget var «Suicide in small communities». Temaet ved Arktisk Råds workshop var ; Exploring common solutions – Implementation of Suicide Prevention Activities in the Circumpolar Area. Denne ble holdt i Inari, Finland 30.januar til 1. februar 2019. Workshopen samlet blant annet forskere, politikere og representanter fra ulike urbefolkningssamfunn i hele Arktis, til erfaringsutveksling og diskusjoner med fokus på selvmordsforebyggende strategier i de sirkumpolare områdene. Parallelt ble det arrangert en workshop om historiefortelling gjennom film, om temaet for urbefolkningsungdom i Arktis. Filmene ble presentert for plenum den siste dagen.