Gå til innhold

Nettkurset Vold og seksuelle overgrep mot barn – et et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og UiT Norges arktiske universitet.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi. I tillegg til ansatte i barnehage og skole er kurset egnet for alle som møter barn i sitt arbeid. Det kan for eksempel være helsesykepleiere, ansatte i barnevern og andre ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Ved å gjennomføre kurset og ta de innlagte testene utstedes kursbevis. Et kursbevis kan være nyttig som dokumentasjon på egen kompetanseheving og benyttes av barnehage- og skoleeierne i registreringen av kompetansehevingstiltak i sine tjenester.

Nettkurset kan dere finne her!

Her kan dere se en introduksjonsvideo til nettkurset av vår gode kollega Ole Greger Lillevik:

 


Publisert: 24/11/2020, kl. 13:39

Oppdatert: 24/11/2020, kl. 13:42