Ressurser i arbeid med flyktninger og asylsøkere – « Flyktninger fra krigen i Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak»

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag, publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser fra flyktning.net.

NKVTS har utarbeidet to kunnskapsoppdateringer om flyktninger fra krigen i Ukraina: konsekvenser, behov og tiltak.

En for barn, unge og familier og den andre for voksen og eldre