Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – Selvhjelpsbrosjyrer

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser i flyktning.net

Vi presenterer denne uka selvhjelpsbrosjyrene fra RVTS Midt:

Barn, krig og flukt Til deg som har opplevd krig

Til deg som ikke får sove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til deg som har opplevd krig

Her beskrives vanlige reaksjoner mennesker kan ha etter krig og gir forslag til hvordan en kan hjelpe seg selv i ettertid. Brosjyren er oversatt til en rekke ulike språk.

Barn, krig og flukt

Her beskrives hvordan barn kan reagere når de har opplevd krig og flukt, hvordan slike erfaringer påvirker hele familien og hva barna trenger i en slik situasjon. Brosjyren er oversatt til en rekke ulike språk.

Til deg som ikke får sove

Her beskrives vanlige søvnproblemer mange flyktninger har og gir konkrete råd om hva en kan gjøre for å få bedre søvn. Brosjyren er oversatt til en rekke ulike språk.

Disse brosjyrene kan du finne på flere språk for eksempel: russisk, norsk, engelsk, bosnisk-kroatisk-serbisk og “Barn, krig og flukt” og “Til deg som har opplevd krig” finner du også på ukrainsk.

Selvhjelpsbrosjyrer ulike språk (rvtsmidt.no)