Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – Rettigheter

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser i flyktning.net

Illustrasjon: djvstock – stock.adobe.com

Sak 1: Flyktningers reise
Sak 2: Kommunikasjon

Rettigheter

Internasjonale konvensjoner og Norsk lov gir mange spesielle føringer og begrensninger i livet til asylsøkere, flyktninger og personer uten lovlig opphold. Dette er ofte avgjørende å kjenne til for å forstå deres hverdagssituasjon og vite hvilken type hjelp som er relevant og mulig. Her finner du informasjon om rettigheter knyttet til beskyttelse, familiegjenforening, helsehjelp, opplæring, ansvar for barn og unge, samt økonomi.

Relevant: