Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – resiliens i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

Vi vet at summen og varigheten av negative erfaringer kan være skadelig for fysiske og psykiske helse.

Resiliens handler om at mange likevel ikke ser ut til å få senskader og beholder evnen til å mestre, utvikle seg og ha god helse på tross av belastninger i livet.

En forelesning om tema resiliens av Helen Christie hvor hun har fokus på resiliens i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

Her kan du følge en forelesning om tema resiliens av Helen Christie. Christie har fokus på resiliens i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Resiliensfaktorene er imidlertid universelle og er derfor relevante i møte med alle mennesker.

Filmen er en del av en serie med undervisningsfilmer om omsorgsarbeid for ansatte i mottak. Den er laget av RBUP Øst og Sør på oppdrag fra UDI.

Resiliens faktorer hos individet

 • Medfødt robusthet / temperament
 • Kognitiv kapasitet
 • Opplevelse av innflytelse
 • Opplevelse av egenverd
 • Opplevelse av mening og sammenheng
 • Planleggingskompetanse
 • Kreativitet
 • Mestring, hobbier og interesser
  (Hellen Christie)

Resiliens faktorer i omgivelsene

 • I familie og nettverk
 • Godt omsorgssamspill
 • Minst en resilient foreldrefigur
 • Struktur, ritualer, grenser
 • Omsorgsgivere som tillater hjelp fra andre
 • Lite negative emosjonelle uttrykk rundt personen
 • Minst en betydningsfull annen
 • Fellesskap og gruppetilhørighet
 • Delte verdier
 • Aksepterte mestringsstrategier
  (Hellen Christie)