Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – Kommunikasjon

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser i flyktning.net

Link til sak 1: Flyktningers reise

Illustrasjon: Frida Strømme

Kommunikasjon

Kommunikasjon er grunnleggende for samhandling mellom mennesker. God kommunikasjon er viktig både i møte med den enkelte og når hjelpere samarbeider på tvers av faggrupper og etater

Når det gjelder arbeid med flyktninger og asylsøkere er det en rekke tema knyttet til kommunikasjon som vi må sette oss inn i. For eksempel har man ofte behov for og plikt til å benytte tolk. Under dette punktet finner du materiale om bruk av tolk, rettigheter, plikter, erfaringer og retningslinjer.

Videre finner du materiale om hvordan kulturelle og sosiale faktorer påvirker den enkeltes forståelse av sykdom og helse og forventninger til hjelp og omsorg. I tillegg finner du informasjon om hvordan egne holdninger og verdier kan prege kommunikasjon på ulike måter.

Nyheter som kommer i serien:
22.03.22 – Rettigheter
29.03.22 – Psykososial oppfølging

Relevant konferanse i Tromsø: