Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – Hefte: «Samtalegrupper for mødre på flukt»

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser i flyktning.net.

Mange av de flyktningene som kommer fra Ukraina er mødre med barn.

I «Ressursheftet – Samtalegrupper for mødre på flukt» presenteres ideer og tips til hjelpere som ønsker å gi psykososial støtte til flyktninger som nå kommer til Norge. Samtalegrupper kan nå ut til mange og kan organiseres av helse- og sosialtjenesten i kommunene, psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og av frivillige organisasjoner.

Heftet er utviklet av BUP Sjøvegan v/ Flyktningteamet Kjell-Ole Myrvoll og Randi E. Jenssen, 2022.