Ressurs i arbeid med flyktninger og asylsøkere – Guide for flyktningforeldre

Med fokus på flyktningsituasjonen i dag publiserer vi for tiden en nyhetsserie om digitale ressurser i flyktning.net.

Guide for flyktningforeldreI guide for flyktningforeldere anbefaler Atle Dyregrov og Magne Raundalen at foreldre snakker med barna om det de opplever og hvordan de reagerer.

Guiden er tilgjengelig på flere språk i flyktning.net. Nå også på ukrainsk.

Den er laget for foreldre som er asylsøkere, men er også relevant for foreldre som er bosatte flyktninger. Verktøyene kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. Dette er et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig.

Guiden kan du finner her