RESILIENS – Noen klarer seg bedre enn andre, til tross for at de har opplevd traumatiske hendelser

Miljøterapeut i Hammerfest kommune, Susanne Dalen, skriver i denne artikkelen om sine erfaringer i møte med enslige mindreårige flyktninger. Noen klarer seg tilsynelatende bedre enn andre, tross traumatiske erfaringer.

Dahlen mener at hjelpeapparatet kan være med på å styrke deres motstandskraft mot vonde opplevelser.

Vi kan blant annet sørge for at deres fysiologiske behov dekkes, og gi dem en følelse av trygghet og kontroll. Dette gjør vi gjennom struktur, tydelige rutiner og forutsigbarhet i hverdagen. Dahlen fremhever også relasjon til trygge voksne og det å ha noe meningsfullt å fylle hverdagen med. Og noen ganger hjelper det rett og slett med en klem.

Artikkelen finner du her!