Gå til innhold

I guide for flyktningforeldere anbefaler Atle Dyregrov og Magne Raundalen at foreldre snakker med barna om det de opplever og hvordan de reagerer. Denne guide er tilgjengelig på flere språk i flyktning.net.
Guiden er laget for foreldre som er asylsøkere, men er også relevant for foreldre som er bosatte flyktninger.

Guiden kan du finner her!


Publisert: 04/05/2020, kl. 09:31

Oppdatert: 21/05/2021, kl. 09:27