Gå til innhold

Mange flyktningfamilier kan oppleve større utfordringer i koronasituasjonen fordi de kommer fra krig og konflikt. Hvordan kan de hjelpe seg selv nå når kontakten med hjelpeapparatet er begrenset?

I guide for flyktningforeldere anbefaler Atle Dyregrov og Magne Raundalen at foreldre snakker med barna om det de opplever og hvordan de reagerer. Denne guide er tilgjengelig på flere språk i flyktning.net.
Guiden er laget for foreldre som er asylsøkere, men er også relevant for foreldre som er bosatte flyktninger.

Guiden kan du finner her!


Publisert: 04/05/2020, kl. 09:31

Oppdatert: 10/06/2020, kl. 11:23