RESILIENS – forelesning med Helen Christie

En forelesning om tema resiliens av Helen Christie hvor hun har fokus på resiliens i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere

Her kan du følge en forelesning om tema resiliens av Helen Christie. Christie har fokus på resiliens i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Resiliensfaktorene er imidlertid universelle og er derfor relevante i møte med alle mennesker.

Filmen er en del av en serie med undervisningsfilmer om omsorgsarbeid for ansatte i mottak. Den er laget av RBUP Øst og Sør på oppdrag fra UDI.

Resiliens faktorer hos individet
 • Medfødt robusthet / temperament
 • Kognitiv kapasitet
 • Opplevelse av innflytelse
 • Opplevelse av egenverd
 • Opplevelse av mening og sammenheng
 • Planleggingskompetanse
 • Kreativitet
 • Mestring, hobbier og interesser
  (Hellen Christie)
Resiliens faktorer i omgivelsene
 • I familie og nettverk
 • Godt omsorgssamspill
 • Minst en resilient foreldrefigur
 • Struktur, ritualer, grenser
 • Omsorgsgivere som tillater hjelp fra andre
 • Lite negative emosjonelle uttrykk rundt personen
 • Minst en betydningsfull annen
 • Fellesskap og gruppetilhørighet
 • Delte verdier
 • Aksepterte mestringsstrategier
  (Hellen Christie)