Råd og ressurser i forbindelse med masseskytingen i Oslo

Masseskytingen i Oslo natt til 25. juni har rammet og påvirker mange. Her finner du aktuelle råd og ressurser:

Råd til helsetjenester og frivillige:

Råd til helsetjenester og frivillige, fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Råd til hvordan trygge barn og unge:

Barn kan føle seg utrygge, selv om de ikke er direkte berørt. Se 5 råd for hvordan trygge barn etter masseskytingen i Oslo (NKVTS).

Psykososialberedskap.no:

Her finner du konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten, ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet. Les blant annet om hvordan snakke med barn om terror – eller om krisereaksjoner og hvordan gi støtte.

Trenger du noen å snakke med?

Oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester (helsenorge.no)

Ta kontakt med RVTS Nord om din tjeneste trenger råd eller veiledning.

Ressurser:

Utveier.no – Nettressurs om Radikalisering og voldelig ekstremisme – forebygging og håndtering av bekymring