Psykososial omsorg ved en pandemi

Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretakelse og beredskap for tjenesteapparatet

RVTS Nord deltar i folkehelsedugnaden i forbindelse med koronautbruddet, og vet at tjenestene i det offentlige hjelpeapparatet nå er satt under et enormt press. Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. I slike situasjoner trenger også hjelperne hjelp. Nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap, Psykososialberedskap.no, er nå blitt oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer med mer. Den vil fortløpende bli oppdatert i tiden fremover. RVTSene samarbeider om en ytterligere utvikling og utvidelse av nettressursen. Den nye nettressursen er tilgjengelig her!

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Dersom din tjeneste har behov for råd eller veiledning i den aktuelle situasjonen ber vi deg ta kontakt med RVTS nord på rvts@unn.no.