Opplæring av endringsagenter i 2022/2023

Høsten 2022 starter vi opp ny opplæring. Det blir fire fysiske helgesamlinger i 2022 og 2023

På oppdrag fra Bufdir startet RVTS, høsten 2021, den første nasjonale opplæringen om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for ressurspersoner, frivillige organisasjoner og berørte miljøer i Norge. Til høsten starter vi opp andre runde som finner sted i Bergen, Oslo og Kristiansand. Mer informasjon om opplæringsprogrammet og påmelding finner du på www.endringsagenter.no

Kjenner du noen som kan ha interesse og er relevant for en slik opplæring – spre gjerne ordet!

Les mer her