Olafprisen 2021

Tirsdag 7.september ble Olafprisen delt ut i sammenheng med arrangementet selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset i Oslo

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, vitenskapelig arbeid eller annet opplysningsarbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. (Leve)

Årets Olafpris gikk til Forsvarets «SOLDATAKSJONEN 2021», for deres fokus på unge, psykiske helse.

Om Soldataksjonen:

Formålet med aksjonen er å sette fokus på psykisk helse blant alt personell i Forsvaret. Ved å senke terskelen for både å søke hjelp, men også snakke om temaet, vil vi kunne spre kunnskap og toleranse. Det bygger opp enkeltmennesket og skaper et sterkere forsvar, samtidig som et slikt fokus også vil være forebyggende mot psykiske lidelser og selvmord. (forsvaret.no). Les om Soldataksjonen her

Gratulerer til Forsvaret