Ny tv-serie fra NRK: «22. juli»

NRK-serien «22. juli» på til sammen 6 episoder slippes på nyåret 2020, og vil promoteres på NRK fra og med 24.11.2019.

En sterk påminner om terrorangrepet 22.juli og tiden etterpå.

NRK beskriver selv serien sin slik:

“Denne TV serien forteller historiene til seks mennesker som gjennom sitt arbeid ble berørt av terrorangrepet i Norge 22. Juli 2011. Serien spenner seg over et år. Episode en begynner månedene før terroren og episode seks handler om rettsaken mot terroristen. Handlingen dreier seg omkring de dilemmaer og utfordringer karakterene får da de blir ansvarlige for å redde liv, frakte de døde, trøste de etterlatte, og å skrive om hendelsen som tok 77 menneskeliv og skadet over 200 mennesker. Serien er basert på undersøkelser og intervjuer av folk som arbeidet 22. Juli. Deres erfaringer er dramatisert og alle karakterene er fiksjonalisert. 22. Juli TV-Serien belyser terrorhandlingen fra mange perspektiver. Den handler om ringvirkningene av de grusomme handlingene, om hvordan menneske har mulighet til å handle innenfor det systemet de arbeider i og hvilke utfordringer de får i møte med bunnløs sorg og vanvittig ondskap.”

NRK-serien ligger tett opp mot virkeligheten i beskrivelse av hendelsesforløp, bruk av steder og historier fra helsepersonell, politi, prestetjeneste, lærere, rettsvesen og høyreekstremt miljø. Eksempelvis filmes det på Regjeringskvartalet, på en øy som ligner på Utøya, Ullevål sykehus og Oslo Tinghus. Serien følger historien kronologisk, og bruker en rekke klipp fra virkeligheten i form av eksempelvis nyhetsbilder og opplesninger på radio og tv. Overlevende, etterlatte og søskens historier berøres tett hele veien. Serien er svært virkelighetsnær, stiller spørsmål og berører de store personlige og samfunnsmessige utfordringene som følger etter terrorangrepet. Serien vil gi grunnlag for samfunnsdebatt.

For alle som opplevde terrorangrepet vil det å se klipp eller hele serien være en sterk opplevelse som kan vekke vonde minner. Tankene på det som skjedde denne dagen og alle de utfordringene som kom etterpå kan være krevende å håndtere. Det kan være til god hjelp å være forberedt på når klippene og serien vises og på å håndtere reaksjoner.

Når?

De første to episodene slippes søndag 5/1 2020, etterfulgt av en episode hver søndag. Promoteringen starter allerede 24/11, da det legges ut en trailer på strømmetjenestene. Deretter promoteres serien fra 8/12 til og med 19/12 på TV mellom Dagsrevyen kl. 19:00 og Kveldsnytt kl. 23:00. Det blir en pause i promoteringen fra 20/12 – til og med 27/12. Fra 28 – 31/12 starter promoteringen igjen mellom Dagsrevyen kl. 19:00 og Kveldsnytt kl. 23:00. Fra 1/1 kjøres promo på vanlig måte, dvs. når som helst.

Reaksjoner og symptomer som kan utløses

Om man ser klipp eller velger å se serien kan man reagere med sterk frykt og avsky, sinne, tristhet, sorg eller følelse av håpløshet. Slike reaksjoner kan føre til at man føler seg fysisk dårlig og kjenner på for eksempel uro, kvalme, hjertebank og kortpusthet, utmattelse eller smerte. For alle som var direkte berørt av angrepet, vil serien vekke tanker og følelser fra egne opplevelser den dagen.

Reaksjonene kan forsterke sorgreaksjoner, søvnvansker, mareritt, sinne eller irritabilitet i tiden etterpå. Frykt, sorg og andre sterke reaksjoner kan bli overveldende, situasjonen kan oppleves som truende og farlig og en stor psykisk belastning.

Media

Serien vil vekke medias oppmerksomhet og det vil oppstå debatter. En motivasjon for å se serien kan være at du ønsker å forberede deg på diskusjonen som kommer i etterkant. For de etterlatte, de som overlevde og andre berørte kan dette engasjementet bli krevende.

Nyttige råd for å takle reaksjoner:

Om du vurderer å se serien kan det være greit å tenke nøye gjennom hvorfor og hva du bør gjøre for å forberede deg godt. Om man pleier å reagere kraftig når man blir minnet om hendelsene på Utøya kan det også skje når du ser serien. Tenk over hva som er viktig for deg, og planlegg etter det. Hvis du bestemmer deg for å se serien kan det være lurt å gjøre dette et sted du føler deg trygg, sammen med noen nære som kan være til støtte for deg. Om du får reaksjoner på stress er det viktig at du minner deg på at hendelsene ligger tilbake i tid, og at dette er en filmatisering. Det er helt normalt å reagere når man blir minnet om så vonde hendelser og tap. Her er noen råd som kan være til hjelp:

  1. Du er trygg. Minn deg selv på at katastrofen er over, og det farlige ligger i fortiden.
  2. Vær sammen. Ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. Søk til andre. La andre få lov å hjelpe deg. Fortell gjerne om hendelsen til noen som tåler å høre på deg. Husk at det ikke er alle som vil snakke så mye om det de har opplevd, det er også greit.
  3. Bruk det som har hjulpet deg før. Minn deg på dine sterke sider. Det vil hjelpe deg til å mestre reaksjonene. De samme strategiene du har hatt nytte av før vil du også kunne ha nytte av nå.
  4. Ha fokus på dagliglivet. Sørg for å få nok hvile og følg de vanlige rutinene dine. Gjør aktiviteter som gjør at du føler deg bedre. Gå tur? Høre på musikk? Være med venner og familie? Sosialt samvær med nære, søvn, regelmessige sunne måltider og fysisk aktivitet kan bidra til å redusere stressnivået i kroppen.

 

En oversikt over tilgjengelige hjelpetelefoner finner du her!