Gå til innhold

I denne Fafo-rapporten gjennomgår Fafo de ulike forpliktelsene Norge har i sin behandling av asylsøknader fra torturutsatte. De ser også på hva som er anbefalt praksis etter internasjonal og nasjonal rett, og hvordan Norges praksis stiller seg i lys av dette.

For mer informasjon om rapporten les mer her
Her finner du rapporten

Publisert: 03/09/2021, kl. 10:08

Oppdatert: 03/09/2021, kl. 10:08