Ny rapport: Torturutsatte i den norske asylprosessen

Den 2.september lanserte Fafo rapporten: Torturutsatte i den norske asylprosessen

I denne Fafo-rapporten gjennomgår Fafo de ulike forpliktelsene Norge har i sin behandling av asylsøknader fra torturutsatte. De ser også på hva som er anbefalt praksis etter internasjonal og nasjonal rett, og hvordan Norges praksis stiller seg i lys av dette.

For mer informasjon om rapporten les mer her

Her finner du rapporten