Ny rapport: Rehabiliteringstilbudet til torturofre i Norge er for dårlig

Torsdag 27. februar ble Røde kors rapporten: Torturert og glemt? lansert i Oslo

Les hele rapporten her!

Røde Kors’ tre anbefalinger til norske myndigheter:

  • Myndighetene bør sikre et godt og likeverdig rehabiliteringstilbud for torturutsatte i hele landet med institusjonaliserte tverrfaglige fagmiljøer.
  • Kunnskap om tortur bør inn i relevante utdanningsløp for leger, sykepleier, sosionomer, psykologer og andre yrkesutøvere som kan ha tett kontakt med torturerte.
  • Røde Kors mener norske myndigheter bør utarbeide en nasjonal handlingsplan for å sikre at torturutsatte får den hjelpen de trenger. Arbeidet med identifisering, dokumentasjon og rehabilitering må styrkes.

Her er lenke til Røde Kors sin nettside

Video av lanseringen kan du finner her!