Ny og oppdatert versjon av Istanbul-protokollen

Ny og oppdatert versjon av «The Istanbul Protocol. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Istanbul protokollen

Istanbul-protokollen

Istanbul-protokollen er et viktig menneskerettighetsdokument utarbeidet av FN. Den setter en internasjonal standard for hvordan stater skal undersøke og dokumentere tortur og umenneskelig behandling. Norge har ratifisert protokollen og dermed forpliktet seg til å følge Istanbul-protokollen når vi utreder og dokumenterer psykiske og fysiske skader etter tortur. Istanbul-protokollen ble opprinnelig laget i 1999. I 2022 kom FN med en oppdatert versjon.