Gå til innhold

Nettsiden kan du finne her!

Nettsiden er laget som en digitalisert brosjyre.

Hva er konsultasjonsteamet?

Teamet er et tverrfaglig rådgivings-/konsultasjonsteam.

Teamet bistår ulike fagmiljøer i Nord-Norge med håndtering av saker ved mistanke om, eller oppfølging av eller avdekking av, seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt mot barn, unge eller voksne med utviklingshemming.


Publisert: 03/12/2020, kl. 09:45

Oppdatert: 03/12/2020, kl. 10:04