Ny nettside for Konsultasjonsteamet i Troms og Finnmark

Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

Nettsiden kan du finne her!

Nettsiden er laget som en digitalisert brosjyre.

Hva er konsultasjonsteamet?

Teamet er et tverrfaglig rådgivings-/konsultasjonsteam.

Teamet bistår ulike fagmiljøer i Nord-Norge med håndtering av saker ved mistanke om, eller oppfølging av eller avdekking av, seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt mot barn, unge eller voksne med utviklingshemming.