Ny læringsressurs: «Jeg vet»

«Jeg Vet» er en ny læringsressurs utarbeidet av Bufdir for barnehager og skoler, for å gi barn og unge kunnskap om vold, overgrep og mobbing.

[responsive_embed][/responsive_embed]

«Jeg Vet» skal forebygge vold, overgrep og mobbing, gjennom å gi barn økt kunnskap om temaene.

Læringsressursen, som er gratis, er ment for barnehager og skoler, og er tilgjengelig på nettsiden Jegvet.no og Salaby.no.

JegVet inneholder alderstilpassede læringsopplegg om vold, overgrep og mobbing til barnehage, småskole, ungdomsskole og videregående.

Innholdet skal med tiden også oversettes til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Læringsressursene er knyttet opp mot lærerplan og rammeplan, og inneholder lærerveiledninger og informasjon om hva man kan gjøre dersom man er bekymret for et barn. Ressursen er utviklet av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir, i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.