Nora Sveaass får UiOs menneskerettighetspris

Nora Sveaass tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2018

Nora Sveaass er psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo og har sittet i FNs komité mot tortur. Nora Sveaass har gjennom en lang karriere jobbet med flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding. Nora Sveaass er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sveaass har hatt et samarbeid med RVTS Nord i forbindelse med oppretting av ressurser til portalen flyktning.net

Sveaass har også bidratt med innlegg på vår jubileumskonferanse i 2016, hvor hun holdt foredrag om «Flyktningsituasjonen i verden, helsemessige og menneskerettslige utfordringer».