NARM – NeuroAffektiv relasjonell modell

En av RVTS Nord sine ansatte har nylig gjennomført siste modul i utdanning til å bli NARM terapeut. I denne forbindelse vil vi løfte fram Den NeuroAffektiv Relasjonell Modell – NARM – som en verdifull mulighet i behandling av tidlig og kompleks traumatisering. NARM er et særlig viktig bidrag som behandlingstilnærming fordi den inkluderer et kroppsorientert fokus.

 

Traumatiske erfaringer kan sette dype spor både i kropp og psyke. Tidlige relasjonelle traumer, kan skape mønster for hvordan vi fortsetter å forholde oss til oss selv og andre, også etter at faren er over. I behandling av relasjonelle traumer trenger vi derfor behandlingsmetodikk som adresserer både de kroppslige, følelsesmessige, tankemessige og relasjonelle konsekvensene. Den NeuroAffektiv Relasjonell Modell – NARM – er utviklet nettopp med tanke på dette. NARM er utviklet for behandling av utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, men kan også anvendes ved senere relasjonelle traumer. Ved tidlige relasjonstraumer utvikler vi overlevelsesstrategier som er avgjørende for at vi kan klare oss og overleve. Når vi gjentar disse overlevelsesstrategiene når faren er over og i voksen alder, sperre de for livsutfoldelsen her og nå. Gjennom et ressursorientert fokus hjelper NARM-prosessen å koble oss fra de gamle overlevelsesmønstrene og få tilgang til livskraft og sanne relasjoner her og nå. NARM er således godt egnet både til individualterapi og relasjonsjobbing. Den kan også kaste oppklarende lys over hvilke mekanismer og misforståelser som ofte spiller seg ut i for eksempel arbeidsmiljøutfordringer og samarbeidsproblemer.

Hvis noen er interessert finner en mer om NARM, samt kurs og utdanningsmuligheter i Norge på NARM sin hjemmeside.

En kan også se ulike forelesninger om NARM presentert av opphavsmannen Laurence Heller på Youtube.