Logo: Rafto prize

Menneskerettighetspris for arbeid mot tortur

Raftoprisen for 2022 er tildelt Nodjigoto Charbonnel for hans arbeid mot tortur i Tsjad.

Charbonnel har grunnlagt og leder organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV). De kjemper for å avskaffe tortur, og gi ofre for tortur hjelp til å gjenoppbygge livene sine.

Også Norge har forpliktet seg til å bekjempe tortur, hindre at mennesker blir returnert til land der de utsettes for tortur, utrede og dokumentere torturskader, samt gi behandling og rehabilitering til torturoverlevere. I “Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente” understreker Helsedirektoratet helsepersonell sitt ansvar for å utrede og dokumentere skader etter tortur. Slik dokumentasjon er viktig i torturoverleveres søknad om beskyttelse, samtidig som det danner grunnlag for behandling og rehabilitering.
Ved dokumentasjon av torturskader har Norge forpliktet seg til å følge Istanbul protokollen. Dette er FN’s manual for dokumentasjon av torturskader og den kom i oppdatert versjon tidligere i år. Artikkelen “The 2022-revised version of the Istanbul Protocol: orientation kit for people in rush” av Pau Pérez-Sales, gir en rask innføring i den nye versjonen av protokollen og hvordan den kan brukes.