Gå til innhold

Charbonnel har grunnlagt og leder organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV). De kjemper for å avskaffe tortur, og gi ofre for tortur hjelp til å gjenoppbygge livene sine.

Også Norge har forpliktet seg til å bekjempe tortur, hindre at mennesker blir returnert til land der de utsettes for tortur, utrede og dokumentere torturskader, samt gi behandling og rehabilitering til torturoverlevere. I «Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» understreker Helsedirektoratet helsepersonell sitt ansvar for å utrede og dokumentere skader etter tortur. Slik dokumentasjon er viktig i torturoverleveres søknad om beskyttelse, samtidig som det danner grunnlag for behandling og rehabilitering.
Ved dokumentasjon av torturskader har Norge forpliktet seg til å følge Istanbul protokollen. Dette er FN’s manual for dokumentasjon av torturskader og den kom i oppdatert versjon tidligere i år. Artikkelen «The 2022-revised version of the Istanbul Protocol: orientation kit for people in rush» av Pau Pérez-Sales, gir en rask innføring i den nye versjonen av protokollen og hvordan den kan brukes.


Publisert: 16/11/2022, kl. 13:06

Oppdatert: 12/01/2023, kl. 14:35