Krisesentrene og covid – 19

Resultat fra en kartlegging i april 2020

Vi har totalt 47 krisesentertilbud i Norge. Krisesentrene har en viktig samfunnsfunksjon under den pågående krisen og i etterkant av pandemien. Fra mange land kommer det rapporter som tyder på at risikoen for å utsettes for vold i nære relasjoner kan øke i situasjoner som den vi opplever nå.

Samtidig vet vi at smitteverntiltak har ført til at en rekke tilbud til voldsutsatte har blitt redusert eller endret.

Med dette som bakgrunn har NKVTS i samarbeid med RVTS Øst gjennomført en kartlegging om innvirkninger av covid-19-pandemien på krisesentre, om voldsutsattes situasjon og endrede hjelpebehov som følge av pandemien.

46 av 47 krisesentra har bidratt med svar og rapporten kan du finne her.

Kartleggingen har konsentrert seg om seks tema hvor en ser på eventuelle endringer ved krisesentre som institusjon og hvordan krisesentrene beskriver eventuelle endringer blant de voldsutsatte, som følger:

  • Eventuelle endringer i krisesentrene som institusjon/tilbud under koronakrisen
  • Krisesentrenes samarbeid med andre tjenester/aktører
  • Eventuelle endringer av antallet henvendelser fra brukerne under koronakrisen
  • Eventuelle endringer i innholdet i henvendelsene
  • Krisesentrenes bekymringer for visse grupper
  • Krisesentrenes forslag til forbedringer.