Konsultasjonsteamet

Det er fortsatt mulighet til å melde inn saker til konsultasjonsteamet selv i disse Korona tider.

Konsultasjonsteamet om avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn er tilgjengelig hver onsdag fra klokken 12:00-15:30.

Mer informasjon om konsultasjonteamet finner du her!

Kontakt Statens Barnehus i Tromsø.
Tlf: 77 79 74 40