Kompetanseteamet

Ta kontakt med oss om du trenger konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Hvem er vi?

Kompetanseteamet er et regionalt flerfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt team, som skal gi konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Hvem kan henvende seg?

Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og undommer som har en problematisk eller skadelig seksuell atferd overfor andre.

Hva teamet kan bidra med?

Teamet gir konsultasjon knyttet til utredning, risikovurdering og trygghetsplaner, behandling og annen oppfølging. Vi bruker reflekterende teams metode.

Hvem sitter i teamet?

Teamet består av representanter fra BUP-Tromsø, RVTS Nord, Statens Barnehus i Tromsø, Konfliktrådet i Troms og Bufetat-Nord.

Når møtes teamet og hvordan foregår konsultasjonen?

Teamet møtes en gang pr måned, (den 2. torsdagen i måneden), fra kl. 1200-1530. Konsultasjonene kan foregå på videokonferanse eller telefon.

Sakene drøftes i anonymiserte form, og rådsøker beholder det formelle ansvaret for barnet/ungdommen.

Kontaktinformasjon:

Koordinator:    RVTS Nord
Telefon:             777 54 380
E-post:               rvts@unn.no
(NB! Ikke oppgi personlige eller sensitive opplysninger i e-posten)