Kartleggingsverktøyet PROFESOR er nå tilgjengelig på norsk!

Kartleggingsverktøyet er en strukturert sjekkliste som fagfolk kan bruke for å identifisere beskyttende faktorer og risikofaktorer for ungdom og unge voksne som har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger.

For å bruke verktøyet er det nødvendig med erfaring med bruk av kartleggingsverktøy knyttet til målgruppen – og erfaring i arbeid med målgruppen.

Verktøyet er nyttig for fagfolk i psykisk helsevern for barn og unge, barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barnehus, kriminalomsorg og liknende tjenester. Tjenester som møter unge voksne kan ha nytte av verktøyet.

PROFESOR ble utviklet i 2017 og er allerede oversatt til flere språk. RVTS Vest og V27 ved Betanien sykehus har samarbeidet tett med utvikleren Dr. James Worling i arbeidet med oversettelse. Den norske versjonen av PROFESOR er tilgjengelig og åpen for nedlasting på RVTS Vest sin nettside og på nettsiden til PROFESOR.

Her finner dere podcasten til RVTS Vest hvor de forteller om oversettingsarbeidet, bruksområder for verktøyet og om fagfeltet.