Gå til innhold

Jasska/Trygg får prisen for det omfattende endrings- og utviklingsarbeidet som er gjort gjennom prosjektet i Tysfjord kommune.

Prosjektet beskrives som en øvelse i samarbeid der ressurser forenes på tvers av ulikheter, og der både lokale og eksterne krefter deltar. Prosjektet omfatter en massiv kunnskapsbygging hos både barn og voksne, og et omfattende utviklingsarbeid på systemnivå.

Jasska/Trygg består av fem delprosjekter og har en todelt målsetting:
  • følge opp de berørte etter overgrepssakene i Tysfjord kommune
  • iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden
Link til saken finner dere her

Publisert: 11/12/2019, kl. 14:17

Oppdatert: 04/04/2023, kl. 10:00