Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2021

RVTS Nord og nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep har gleden å invitere til den 7. konferansen på dette temaområdet.

Konferansen inneholder presentasjoner fra praksisfeltet og ulike kompetansemiljø, og er en møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og gode samtaler med kollegaer og venner.

Med forbehold om endring av gjennomføringen i henhold til regler vedrørende Covid – 19.

Endelig program og påmeldingslenke kommer etter sommeren.
Følg med i kalenderen vår!