Januarkonferansen om digital vold

Den 9.januar 2020 inviterer vi til den sjette januarkonferansen.

Årets tema er Digital vold.

Vi ser stadig en økning av digital vold blant unge. Hvordan kan vi som fagpersoner møte dette, og hva er konsekvensen? Konferansen vil belyse ulike aspekter ved digital vold.

Mer informasjon om konferansen vil komme senere!