Januarkonferansen 2021

Nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep hadde satt sammen et variert og spennende program.

Årets konferanse ble arrangert digitalt, hvor vi hadde 220 påmeldte. Konferansen er et samarbeid mellom RVTS Nord, Troms Politidistrikt, Bufetat, Alternativ til vold og Tromsø kommune.

Første del av konferansen hadde fokus å hvordan tjenesteapparatet har håndtert Covid-19. Hvor alle har måtte omstille seg for å kunne nå ut til sin målgruppe med de restriksjonene vi har levd med. Andre del besto av gode foredrag innenfor vold og seksuelle overgreps området.

Programmet fra konferansen kan dere finne her!

Her er noen av powerpoint presentasjonen fra konferanse: